Sací bagr

SACÍ BAGR

(MEGAVYSAVAČ)

Svým technickým vybavením a proškolením jsou naši zaměstnanci předurčeni k provádění prací v nedýchatelném nebo agresivním prostředí. Naši zaměstnanci byli v minulosti několikrát nasazeni na vyčištění prostor s extrémní prašností, zásobníků nehašeného vápna a dalších nebezpečných látek. Od časově náročné ruční práce jsme postupně upustili a začali pro tyto práce používat sací bagry, kde zaměstnanec obsluhuje hadici, kterou je likvidovaný materiál odsáván do mobilního zásobníku. Objem zásobníku je  13 m3 a sací výkon bagru je až 9000 m3 vzduchu / hodinu. Výhodou této technologie je zejména mnohonásobně vyšší rychlost prováděných prací a šetrná likvidace odpadů vzhledem k okolnímu prostředí. Nánosy prachu, popílku, sypkých surovin, ale i kalů a polotekutých nebo kašovitých materiálů jsou odsáty do uzavřené cisterny a odvezeny k likvidaci na vhodné místo. Využitelné materiály lze z cisterny vrátit zpět do výrobní technologie obvykle zafoukáváním do zásobníků, a to často i do výšek přes 25 m. Na první pohled vyšší hodinová sazba těchto strojů je kompenzována délkou prováděných prací a ve výsledku jsou celkové náklady často nižší než při fyzicky a časově náročném ručním odstraňování odpadů.
odsávání nehašeného vápna

  • popíplku
  • nánosy nečistot,
  • sypké suroviny
  • odsávání kalů
  • polotekutého nebo kašovitého materiálu
  • čištění kanalizací
  • čištění a servis bioplynových stanic - čištění fermentorů a koncových skladů

 

 

 
 
 
 
 
TOPlist